Tác dụng của phân đạm lân kali đối với hoa lan cây cảnh

Tác dụng của phân đạm lân kali đối với cây trồng nói chung và hoa lan nói riêng rất cần ba chỉ số đạm lân và kali. Thuộc nhóm phân vô cơ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển.

Tác dụng của phân đạm đối với hoa lan cây cảnh

Phân đạm thuộc phân vô cơ có hàm lượng đam là chủ yếu. Thời điểm cây phát triển thì rất cần phân đạm để phóng ngọn la lá nhanh. Đối với hoa lan thì từ khi lên kie cây con đến lúc thắt ngọn(lan phi điệp) thì nên bón phân NPK có chỉ số đạm cao. Ví dụ: 30 10 10 (đạm 30, lân 10, kali 10)để cây phát triển nhanh nhất

Tác dụng của phân lân đối với hoa lan cây cảnh

Phân lân cũng thuộc phân vo cơ tác dụng của phân lan giúp cây cứng cáp nở to thân kích thích rễ phát triển và thúc đẩy quá trình ra hoa, quả. Đối với hoa lan thì bón vào lúc cây bắt đầu thắt ngọn để nở thân to và đanh cây và ra nhiều hoa. Khi bón nên chọn loại phân có chỉ số lân cao. Ví dụ: NPk 10 30 15.(đạm 10, lân 30, kali 15)

Tác dụng của phân kali đối với hoa lan cây cảnh

Phân bón kali thuộc phân vô cơ tác dụng của kali đối với cây trồng và hoa lan cây cảnh. Giúp cây có quả to ngon ngọt hoa bông to màu sắc đẹp và lâu tàn. Khi bón nên chọn thời điểm cây chuẩn bị ra hoa quả  sẽ đạt hiệu quả cao. Ví dụ chọn loại phân có hàm lượng kali cao như NPK 6 30 30.(đạm 6, lân 30, kali 30)

Trên đây là tác dụng của phân đạm lân kali.

Thêm nhận xét của bạn

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Phú Thọ

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Phú Thọ

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Ho

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Ho

Hoa Lan Hồng Yên Thủy

Hoa lan phi điệp Hồng Yên Thủy
0986 109 186
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon