Thẻ: 5ct Lâm Xung là lan phi điệp hay giả hạc đột biến có mặt hoa bệt mũi trắng rất đẹp. Nên mặt hoa này đang được nhiều người sưu tầm mặt bông 5ct Lâm xung.

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Phú Thọ

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Phú Thọ

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Ho

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Ho

Hoa Lan Hồng Yên Thủy

Hoa lan phi điệp Hồng Yên Thủy