Thẻ: cách sử dụng thuốc kích rễ n3m

Cách sử dụng thuốc kích rễ n3m đạt hiệu quả nhanh ra rễ nhất

Cách sử dụng thuốc kích rễ n3m cho hoa lan nhanh ra rễ nhất thì phải biết được thể lực của cây. Cây quá yếu mà cố kích sẽ không ra rễ mà phải phục hồi thể trạng của cây xong mới kích thì cây mới ra rễ được. Cách sử dụng thuốc kích rễ …

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Phú Thọ

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Phú Thọ

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Ho

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Ho

Hoa Lan Hồng Yên Thủy

Hoa lan phi điệp Hồng Yên Thủy