Thẻ: phi điệp 5 cánh trắng hà tĩn

Hoa lan phi điệp 5ct Hà Tĩnh

5ct Hà Tĩnh thuộc lan phi điệp tím đột biến rừng. Thân lá cây xanh sạch từ khi bé đến khi trưởng thành. Cây được xuất phát từ tỉnh hà Tĩnh. Hiện nay được nhân rộng trên khắp cả nước. Cây 5ct Hà Tĩnh có xu hướng đi ngọn trong các năm. ngoài miền bắc …

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Phú Thọ

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Phú Thọ

Đặt Mua Hoa Lan 5ct Ho

Hoa lan phi điệp tím đột biến 5ct Ho

Hoa Lan Hồng Yên Thủy

Hoa lan phi điệp Hồng Yên Thủy
0986 109 186
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon